czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

O działalności kolekcjonerskiej ks. Jana Wiśniewskiego

O działalności kolekcjonerskiej ks. Jana Wiśniewskiego
W najnowszym artykule na portalu WMDL, w cyklu Fascynacje, Urszula Stępień pisze o "Muzeum Pamiątek Narodowych" księdza Jana WiśniewskiegoTen cenny zbiór, zawierający także drzeworyty ludowe, znajdującej się w zbiorach Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. 

Na zdjęciu ks. Jan Wiśniewski opowiada o zbiorach wycieczce dzieci, Borkowice 1933 r.
Archiwum