mmmmm

czy

w raju

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Trójca Święta
materiał: papier
technika: drzeworyt wzdłużny
odbitka z klocka pochodzącego z Drukarni Pelara w Rzeszowie
zob. więcej w bazie danych: MNP E sz 3583 

Archiwum