czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Dzieciątko Praskie
materiał: papier kolorowany
technika: drzeworyt wzdłużny
datowanie: 1930-1941
zbiory Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie
zob. więcej w bazie danych: F-E-12513

Archiwum