mmmmm

czy

w raju

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Święty Walenty
materiał: papier czerpany
technika: drzeworyt wzdłużny
pochodzenie: warsztat z Łąk Bratiańskich, XIX wiek
zob. więcej w bazie danych: PME 28034 

Archiwum