czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Matka Boska Turska, święty Michał, święta Barbara i święta Katarzyna

materiał: papier
technika: fotografia czarno-biała
zob. więcej w bazie danych: Nr 823, t. IX
zob. też zdjęcie obrazu w Sanktuarium Maryjnym w Tursku

Archiwum