czy

modro_2

mmmmm

w raju

modro_444

test2

test

Drzeworyt w bazie danych

Drzeworyt w bazie danych
Święty Walenty
materiał: papier kolorowany
technika: drzeworyt wzdłużny
datowanie: XIX w.?
warsztat z Łąk Bratiańskich
zob. więcej w bazie danych: PME 28034

Archiwum